RAJJ TT, s.r.o.

o nás

V uvedenej oblasti podnikám na základe Živnostenského listu ev.č.: Žo – 94/07098 zo dňa 25.11.1994. V roku 2009 som založil spoločnosť RAJJ TT, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri č. Ko-1090/2010, Odiel: Sro Vložka číslo: 24935/T, ktorá podniká okrem iného v tej istej oblasti spracovania účtovnej agendy, poskytovania ekonomického a daňového poradenstva a vedenia kompletnej firemnej administratívy.

Svoje služby poskytujeme externým spôsobom, v prípade záujmu je však možné sa dohodnúť na vykonávaní prác vo Vašej spoločnosti. Vykonávame všetky činnosti počínajúc triedením dokladov, zaúčtovaním až po kompletné spracovanie účtovnej závierky. Samozrejme, poskytujeme aj ďalšie služby, a to napríklad založenie spoločnosti a zastupovanie spoločnosti pred orgánmi štátnej správy a zdravotnými poisťovňami, čím Vás odbremeníme od administratívy, ktorá Vás brzdí v podnikaní.

Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších platných daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií. Záverom by sme len dodali, že z našich osobných skúseností pri vzájomnej dobrej spolupráci každá firma zarobí viac ako zaplatí za vedenie a spracovanie účtovnej agendy a to si málokto uvedomuje, pretože túto prácu berie ako nutné zlo!