RAJJ TT, s.r.o.

cenník

Cena je výsledkom obchodného rokovania partnerov a bude stanovená po vzájomnej dohode.

Cena sa určuje pre klienta individuálne a závisí od množstva spracovávaných dokladov, od počtu zamestnancov, ako aj od zložitosti agendy a služieb, o ktoré má klient záujem.

V prípade Vášho záujmu Vám pripravíme ponuku, ktorá bude zodpovedať náročnosti a rozsahu spracovania účtovníctva na základe nasledovných približných počtov:

  • • prijatých a vystavených faktúr
  • • pokladničných dokladov
  • • bankových výpisov ( počtu bankových výpisov a ich rozsah )
  • • počtu zamestnancov, pre ktorých by sa spracovávali mzdy
  • • spôsobu spracovania účtovníctva – JÚ, PÚ
  • • ste / nie ste platiteľ DPH

Našou výhodou je, že pracujeme cez dve spoločnosti, kde jedna je platiteľom DPH a druhá nie je, čo znamená výhodu hlavne pre neplatcov DPH.